מאגר השיעורים

שקידת התורה מצירת יפה בנשמה את התכונה הישראלית וצורתה המיוחדת
ובזה היא ממלאת את האומה חיים

(אורות התורה ו, י"ב)

:בחר פרק/ תת נושא

 
 

בחר רב/נושא